Ροη ειδησεων

«Πράσινο» για μικρότερο τόκο από τα Ταμεία άναψε το ΣτΕ

Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014   10:31:00 μ.μ.


«Πράσινο» για μικρότερο τόκο από τα Ταμεία άναψε το ΣτΕ
Δεδομένου μάλιστα ότι η επιβάρυνση του προϋπολογισμού των νομικών προσώπων με μεγαλύτερο επιτόκιο θα έχει ως συνέπεια  την αύξηση του ύψους του δημοσίου χρέους

Κάτω από τις μνημονιακές επιταγές, τις παρούσες οικονομικές  συγκυρίες αλλά και για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος δεν προσκρούει στις συνταγματικές επιταγές και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου η νομοθετική εκείνη ρύθμιση που προβλέπει ότι το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Στρατού για τις οφειλές του πρέπει να καταβάλει τόκο υπερημερίας 6%, ενώ οι ιδιώτες που οφείλουν στο Ταμείο πρέπει να πληρώνουν μεγαλύτερο κυμαινόμενο επιτόκιο.
Αυτό αποφάνθηκε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας και απέρριψε αίτηση Συνταγματάρχη που ζητούσε να του καταβληθεί συμπληρωματικό εφάπαξ. Πράγματι εγκρίθηκε η χορήγησή του και του καταβλήθηκε το εφάπαξ υπολογιζόμενο με τόκο 6% ετησίως.
Ο Συνταγματάρχης προσέφυγε στα Διοικητικά Δικαστήρια υποστηρίζοντας ότι ο τόκος επί του εφάπαξ δεν έπρεπε να καταβληθεί με 6%, αλλά με το τρέχοντας κυμαινόμενο επιτόκιο.
Η Ολομέλεια του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 2115/2014 απόφασή της έκρινε ότι το προνομιακό αυτό επιτόκιο για το Δημόσιο και τους φορείς του Δημοσίου τομέα δικαιολογείται από λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, καθώς είναι αναγκαίο προς αποφυγή περαιτέρω διατάραξης της δημοσιονομικής ισορροπίας της χώρας.
Δεδομένου μάλιστα ότι η επιβάρυνση του προϋπολογισμού των νομικών προσώπων με μεγαλύτερο επιτόκιο θα έχει ως συνέπεια  την αύξηση του ύψους του δημοσίου χρέους.
Μάλιστα, υπογραμμίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, ότι ειδικά για τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, όπως είναι το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Στρατού (διάδοχός του είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας Στρατού) συντρέχει «ειδικότερος λόγος δημοσίου συμφέροντος» που δικαιολογεί την προνομιακή αυτή μεταχείριση  ο οποίος «συνδέεται με την διαφύλαξη του υπάρχοντος ασφαλιστικού κεφαλαίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των οργανισμών αυτών και η εξασφάλιση της μελλοντικής συνέχισης της καταβολής παροχών στους δικαιούχους».


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ