Ροη ειδησεων

Λύση τριών ταχυτήτων για τα «κόκκινα» δάνεια επιχειρήσεων

Σάββατο, 19 Ιουλίου 2014   9:04:00 μ.μ.


Λύση τριών ταχυτήτων για τα «κόκκινα» δάνεια επιχειρήσεων
Νομοθετική λύση που θα ανοίξει το δρόμο για ρυθμίσεις με γρήγορες διαδικασίες σε «κόκκινα» δάνεια επιχειρήσεων θα φέρει τον Αύγουστο στη Βουλή το υπουργείο Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με Το Βήμα της Κυριακής, θα προβλέπονται τρεις διαφορετικές διαδικασίες διευθετήσεων, ανάλογα με το μέγεθος της υπερδανεισμένης εταιρείας.
Σύμφωνα με αυτές:
    Τα δάνεια πολύ μικρών επιχειρήσεων θα ρυθμίζονται απευθείας από τις τράπεζες
    Για δάνεια μικρών επιχειρήσεων θα συστήνεται επιτροπή φιλικού εξωδικαστικού διακανονισμού
    Για τα δάνεια μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων τον πρώτο λόγο θα έχουν οι πιστωτές που ελέγχουν ένα ποσοστό του χρέους


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ