Ροη ειδησεων

Ιανουάριος – Αύγουστος 2014: 3.996 παράπονα – καταγγελίες στο ΚΕΠΚΑ

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014   4:32:00 μ.μ.


To οχτάμηνο του 2014, το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών δέχθηκε 3.996 καταγγελίες – παράπονα καταναλωτών. Με 251.055,05 ευρώ αποζημιώθηκαν τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. με τη μεσολάβησή μας, στις επιχειρήσεις, που τους είχαν δημιουργήσει προβλήματα. Στα ποσά αυτά, δε συνυπολογίζουμε τα χρήματα, που γλιτώνουν, κάθε χρόνο, οι καταναλωτές, από το χαράτσι της Χαλκιδικής, που υπολογίζονται, σε 3.000.000 ευρώ, ανά έτος. Επίσης, στο ποσό αυτό υπολογίζονται μόνον οι αποφάσεις Ειρηνοδικείων, για υπερχρεωμένους καταναλωτές – μέλη μας, τις οποίες μας έχουν προσκομίσει. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και άλλες αποφάσεις.


 Μέσα στο πρώτο οχτάμηνο του 2014, δεχτήκαμε 310 καταγγελίες, 2.634 παράπονα, 1.052 ερωτήματα καταναλωτών.

Το σύνολο σχεδόν των καταγγελιών λύθηκε, προς όφελος των Καταναλωτών, μετά από παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ. στους προμηθευτές. Πρέπει να επισημάνουμε ότι το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι, ίσως, η μόνη Ένωση Καταναλωτών, η οποία παρεμβαίνει, στους προμηθευτές και διασφαλίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο το γεγονός ότι προμηθευτές, που παραβαίνουν τους κανόνες, στις συναλλαγές τους, με τους καταναλωτές, υποχρεώνονται να εφαρμόσουν, στην πράξη, το δικαίωμα, για αποζημίωση των καταναλωτών, μετά από την παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Οι καταναλωτές – μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. ωφελήθηκαν, με τη μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., με το ποσό των 251.055,05 ευρώ. Αναλυτικά από:
Χρέη, που διαγράφηκαν, σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με βάση αποφάσεις Ειρηνοδικείων: 184.563,67 ευρώ
Αποζημιώσεις, από ασφαλιστικές υπηρεσίες: 21.125,20 ευρώ
Αντικατάσταση ελαττωματικών προϊόντων: 18.154,60 ευρώ
Αντιλογισμούς χρεώσεων από χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: 6.218,64 ευρώ
Αποζημιώσεις, από τουριστικές υπηρεσίες: 6.100,00 ευρώ
Ακυρώσεις συμβολαίων ινστιτούτων αδυνατίσματος και γυμναστηρίων: 3.099,20 ευρώ
Επιστροφές χρεώσεων και ακυρώσεις συμβολαίων παρόχων τηλεπικοινωνιών: 2.689,02 ευρώ
Ακυρώσεις συμβάσεων πωλήσεων, από απόσταση: 2.295,96 ευρώ
Αποζημιώσεις, από υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος: 2.130,00 ευρώ
Επιστροφές από πληρωμένα τέλη β΄κατοικίας στην Χαλκιδική: 2.036,80 ευρώ
Αποζημιώσεις, από δημόσιες υπηρεσίες – ΟΤΑ: 1.501,96 ευρώ
Επιστροφές προκαταβολών: 660,00 ευρώ
Αποζημιώσεις, από κακή εξυπηρέτηση, από ελεύθερους επαγγελματίες: 480,00 ευρώ

Γνωρίζουμε ότι ο αριθμός των καταγγελιών – παραπόνων θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος. Όμως, η δύναμη του ΚΕ.Π.ΚΑ. πηγάζει, από τη συμμετοχή των μελών του και τις συνδρομές τους. Θα θέλαμε να μπορούμε να εξυπηρετούμε όλους τους καταναλωτές, στη χώρα μας, αλλά αυτό είναι αδύνατο με τις οικονομικές μας δυνατότητες. Για αυτό, ζητούμε, από όλους τους καταναλωτές, να γίνουν μέλη, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. να στηρίξουν την ύπαρξη και τη λειτουργία του ΚΕ.Π.ΚΑ., ώστε να μπορούν να απευθύνονται, σε αυτό και να δικαιώνονται, όχι μόνον, όταν έχουν κάποιο πρόβλημα. Η μεγαλύτερη προσφορά του ΚΕ.Π.ΚΑ., στους καταναλωτές είναι η δράση του, για δημιουργία, συμπλήρωση ή διόρθωση νομοθεσίας ή αποφάσεων, που μας αφορούν. Επίσης, ζητούμε, από τους καταναλωτές, όποτε συναντούν κάποιο πρόβλημα, με τις αγορές ή τις συναλλαγές τους, να μη διστάζουν να επικοινωνούν, με το ΚΕ.Π.ΚΑ. Άλλωστε, όταν οι Καταναλωτές ασκούν υπεύθυνη εποπτεία, στην αγορά και καταγγέλλουν «τα στραβά», στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τα αποτελέσματα είναι θεαματικά.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ