Ροη ειδησεων

Τροπολογίες στη Βουλή για ΛΑΡΚΟ και Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014   12:18:00 μ.μ.


Τροπολογίες στη Βουλή για ΛΑΡΚΟ και Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
Σήμερα η έγκριση των συμβάσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων

Έξι τροπολογίες, που αφορούν ρυθμίσεις σε ενεργειακά και περιβαλλοντολογικά θέματα, κατατέθηκαν στα σχέδια νόμου του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος για την κύρωση των συμβάσεων για έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στον Πατραϊκό, το Κατάκολο και τα Ιωάννινα, που θα συζητηθούν σήμερα στη Βουλή. Οι τροπολογίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τα καταδυτικά πάρκα, την τρίτη τροποποιητική σύμβαση του Πρίνου, θέματα για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και τη ΛΑΡΚΟ.
Ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, θα τοποθετηθεί τόσο επί τους θέματος των Υδρογονανθράκων, όσο και επί των τροπολογιών, κατά τη διάρκεια της σημερινής συζήτησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκε, την περασμένη βδομάδα, κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής, να ψηφίσει υπέρ της κύρωσης των τριών συμβάσεων, αλλά στην τέταρτη, που αφορά στην τροποποίηση υφιστάμενης σύμβασης για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Θρακικό Πέλαγος, η αξιωματική αντιπολίτευση λέει “ναι”. Ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι θα καταψηφίσει τις άλλες τρεις διότι αποτελούν εκποίηση του υπεδαφικού πλούτου με διαδικασίες fast track.
Τι αλλάζει για ΥΚΩ, ΛΑΡΚΟ και καταδυτικά πάρκα
Σχετικά με τα ΥΚΩ, τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 4067/2012, ώστε να απαλλαγεί από τις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) το τμήμα τετραμηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ημέρας το οποίο δεν υπερβαίνει τα 10.000 kWh για τους δικαιούχους του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης. Σύμφωνα με την τροπολογία, στο πλαίσιο της προστασίας των ευπαθών ομάδων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και της στήριξης των σχετικών πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εισήγαγε την πρόβλεψη, δια του άρθρου 17 του νόμου 4203/2013
«Ρυθμίσεις θεμάτων ΑΠΕ και άλλες διατάξεις», που πρόσθεσε το άρθρο 58Α στο ν. 4001/2011, ότι η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κοινωφελείς σκοπούς (προνοιακές υποδομές στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικά συσσίτια κλπ.) αποτελεί υπηρεσία κοινής ωφέλειας, με σκοπό την υποστήριξη των εν λόγω φορέων κοινωφελούς χαρακτήρα που στηρίζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Με την εν λόγω ρύθμιση συμπληρώνεται ο στόχος της υποστήριξης των κοινωφελών αυτών φορέων.
Αναφορά με τη Λαρκο, παρατείνεται η προθεσμία για τη χερσαία απόθεση της σκουριάς του εργοστάσιου της ΛΑΡΚΟ. Σύμφωνα με την τροπολογία, με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται “το αναγκαίο επιπλέον χρονικό περιθώριο για την τεχνικά ορθή ολοκλήρωση του έργου της χερσαίας απόθεσης της σκουριάς του εργοστασίου της ΛΑΡΚΟ, που ούτως ή άλλως βρίσκεται ήδη στο τελικό του στάδιο, καθώς και για τη δοκιμαστική του λειτουργία, με σκοπό την πλήρη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος”.
Για τα καταδυτικά πάρκα, η προτεινόμενη τροποποίηση, εμταξύ άλλων, αποσυνδέει το Καταδυτικό Πάρκο από τις παραγωγικές δραστηριότητες. Ο χαρακτηρισμός περιοχής ως Καταδυτικού Πάρκου συνδέεται πλέον ανεξαίρετα με την αειφόρο ανάπτυξη της βιοποικιλότητας της περιοχής του Πάρκου σε συνδυασμό με την προσέλκυση σε αυτό καταδυτών επισκεπτών για την αναψυχή και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή τους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη οργανωμένων τουριστικών υποδομών στον ίδιο χώρο. Με την προτεινόμενη τροποποίηση επίσης συγκεκριμενοποιείται επαρκώς η διοικητική διαδικασία χαρακτηρισμού περιοχής ως Καταδυτικού Πάρκου, ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία των πρώτων Καταδυτικών Πάρκων στην ελληνική επικράτεια εντός ευλόγου χρόνου, με τη μείζονα μάλιστα εγγύηση της περίληψης των σχετικών διαδικαστικών ορισμών σε τυπικό Νόμο.
Οι συμβάσεις για τους Υδρογονάνθρακες
Σύμφωνα με τις συμβάσεις, ο ανάδοχος είναι υπόλογος απέναντι στο ελληνικό δημόσιο και αναλαμβάνει όλο το κόστος και είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις διαδικασίες και έρευνες με βάση τους περιβαλλοντολογικούς όρους και δεν ξεκινά κανένα έργο αν δεν λάβει έγκριση. Επίσης, το κράτος έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί και να επιβλέπει στενά τις όποιες διαδικασίες, ενώ ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει όλα τα δεδομένα που συλλέγει από τις Επιτροπές. Μάλιστα, πριν από τη διεξαγωγή των γεωτρήσεων θα πρέπει πρώτα να λάβει την έγκριση του Δημοσίου.
Τα έσοδο για το Δημόσιο θα είναι τριών ειδών και θα προέλθουν από τα μισθώματα από τη συνάρτηση της αξίας τους ύψους της παραγωγής, του συντελεστή εσόδων εξόδων καθώς και των γεωγραφικών, γεωλογικών και άλλων χαρακτηριστικών των περιοχών. Το ποσοστό διαμορφώνεται βάσει ενός ειδικού συντελεστή και να κλιμακώνεται σε 2%, 5%, 8%, 11%, 14%, 17% και 20%.
Μία ακόμα πηγή θα είναι η φορολογία εισοδήματος των εταιρειών που έχει προσδιοριστεί σε 20% συν ένα πρόσθετο φόρο 5% υπέρ των Περιφερειών και τρίτη πηγή εσόδων είναι οι στρεμματικές αποζημιώσεις, οι οποίες κυμαίνονται από 10 ως 20 ευρώ ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο στο διάστημα της φάσης των ερευνών.
Σημειώνεται ότι και από τις τρεις περιοχές δηλαδή Ιωάννινα, Πατραϊκό κόλπο και Κατάκολο εκτιμάται ότι μπορεί να αντληθούν πάνω από 300 εκατομμύρια βαρέλια και το όφελος για το Δημόσιο υπολογίζεται τουλάχιστον στα 18 δισ. Ευρώ.
Σύμφωνα με την ομόφωνη πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, είχαν προταθεί ως ανάδοχοι: για την χερσαία περιοχή των Ιωαννίνων, το σχήμα ENERGEAN OIL AND GAS / PETRA PETROLEUM, για τη θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού, το σχήμα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ / EDISON / PETROCELTIC, για το Κατάκολο, το σχήμα ENERGEAN OIL AND GAS / TRAJANOIL amp; GASLtd.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ