Ροη ειδησεων

Βενιζέλος: Η Ελλάδα εκφράζει τη βούλησή και την ετοιμότητά της να στηρίξει την ανοικοδόμηση της Λιβύης

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014   6:03:00 μ.μ.

Παρέμβαση πραγματοποίησε ο Αντιπροέδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, στην Υπουργική Διάσκεψη της Μαδρίτης για τη Σταθερότητα και την Ανάπτυξη στη Λιβύη και τη Βόρεια Αφρική.

Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Βενιζέλος τόνισε τη σημασία της στήριξης από τη διεθνή κοινότητα προς τη νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση της Λιβύης και την ανάγκη υιοθέτησης ενός Συντάγματος που θα εγγυάται το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα για το λιβυκό λαό. Επίσης, εξέφρασε την υποστήριξή του στο ρόλο των Ηνωμένων Εθνών και στον Ειδικό Μεσολαβητή του ΟΗΕ, Bernardino Leon, και κάλεσε τους παριστάμενους να εστιάσουν την προσοχή τους στην ανθρωπιστική κρίση που έχει ανακύψει μετά τις πρόσφατες συγκρούσεις, καθώς και στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης προς τη Νότια Ευρώπη που επιβάλλουν τη διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης πολιτικής για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
Κείμενο παρέμβασης

Ευ. Βενιζέλος : Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω το Ισπανό συνάδελφό μας, τον Υπουργό José Manuel García-Margallo γι’ αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Η Ελλάδα επαναλαμβάνει την ισχυρή δέσμευσή της υπέρ της διαφύλαξης της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ενότητας της Λιβύης.

Χαιρετίζουμε εκ νέου το τελευταίο ψήφισμα του ΟΗΕ καθώς και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη Λιβύη και υπογραμμίζουμε ότι η εθνική συμφιλίωση συνιστά προϋπόθεση για την ασφάλεια και την ανάπτυξη στη Λιβύη. Παροτρύνουμε την εκλεγμένη Βουλή των Αντιπροσώπων να διαδραματίσει το ρόλο που της αναλογεί, του μοναδικού δηλαδή νομίμου εκπροσώπου του λαού της Λιβύης, προκειμένου να ηγηθεί των προσπαθειών που αποσκοπούν στη δημιουργία της δυναμικής εκείνης που θα επιτρέψει την εξεύρεση μια συμπεριληπτικής πολιτικής λύσης με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών φορέων και συνιστωσών της λιβυκής κοινωνίας.

Φυσικά, το κρισιμότερο στοιχείο παραμένει πάντα ο πραγματικός και αποτελεσματικός έλεγχος της εδαφικής επικράτειας. Η νομιμοποίηση είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο από τη νομιμότητα. Η νομιμοποίηση συνδέεται με κάτι υλικό και απτό: τον πραγματικό επιτόπιο έλεγχο της εδαφικής επικράτειας.

Χρειαζόμαστε ένα εποικοδομητικό και συμπεριληπτικό διάλογο επί ενός γενικά αποδεκτού πολιτικού προγράμματος. Το απαραίτητο εργαλείο για τη διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης είναι η υιοθέτηση Συντάγματος που θα διαφυλάσσει τις αρχές του κράτους δικαίου, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και, φυσικά, το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των συνθηκών.

Υποστηρίζουμε τον ηγετικό ρόλο και την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και τον Ειδικό Εκπρόσωπο του ΟΗΕ, Bernardino Leon στην αποστολή που έχουν να συντονίσουν τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για τη σταθεροποίηση της Λιβύης. Πρέπει, επίσης, να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει προκληθεί από τις συγκρούσεις και ταυτοχρόνως να επιλύσουμε το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης.

Εκφράζουμε τη βαθειά ανησυχία μας για την αύξηση των παράνομων μεταναστευτικών ροών προς τη Νότια Ευρώπη καθώς και την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ όλων των περιφερειακών φορέων όσον αφορά την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος. Οι χώρες της Βορείου Αφρικής και της Ευρώπης χρειάζονται μια συνεκτική και ενιαία απάντηση στο φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης και θα πρέπει να αποφευχθεί η πολυδιάσπαση των δυνάμεων και μέσων μας.

Η Ελλάδα εκφράζει, τέλος, ακόμα μια φορά τη βούλησή και την ετοιμότητά της να στηρίξει την ανοικοδόμηση της Λιβύης. Σας ευχαριστώ πολύ». 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ