Ροη ειδησεων

Τι ισχύει για την αμοιβή του νεωκόρου

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014   8:09:00 μ.μ.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 53 του Κανονισμού 2/69 της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος περί Ιερών Ναών, Ενοριών και Εφημερίων" (ΦΕΚ 193/Α/19.9.70)"οι ιεροψάλτοι και οι Νεωκόροι ως αποτελούντες τον κατώτερον κλήρο της εκκλησίας, δεν υπάγονται εις τα περι των συλλογικών συμβάσεων κειμένας διατάξεις"(παρ. 4 αρθρου 64 του ΑΝ 2200/40)

Βάσει των ανωτέρω οι Νεοκόροι εφόσον δεν υπάγονται στις περί συλλογικών συμβάσεων ισχύουσες διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή γι'αυτούς, ως προς το θέμα αμοιβής τους, οι σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Κατά συνέπεια η αμοιβή της εν λόγω κατηγορίας απασχολουμένων (Νεοκόροι - Ιεροψάλτες), λόγω του ιδιότυπου της σχέσεως τους με την Εκκλησία, εφόσον δεν υπάγονται στις διατάξεις του ΑΝ 2200/40, ρυθμίζεται με ελεύθερη συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (μισθός, άδεια, ασθένεια κλπ) 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ